O projektu

 

Bytové domy Velehradská Kroměříž

_
_

Specifikace projektu

Projekt „Bytové domy Velehradská Kroměříž“ vznikl jako reakce na rostoucí poptávku po kvalitním, rezidenčním bydlení v Kroměříži.

Jedná se o novostavbu bytových domů, velmi citlivě situovaných v samotném centru města. Cílem bylo vytvořit v souladu s principy moderního urbanismu novou uliční a blokovou zástavbu soustředěnou kolem přilehlých komunikací, konkrétně ulic Velehradská a Purkyňova tak, aby vznikl nový městotvorný prvek, poskytující svým obyvatelům příjemné bydlení nedaleko centra města.

Velký důraz byl rovněž kladen na zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro budoucí vlastníky bytových jednotek. Celý projekt proto nabízí celkově 138 parkovacích míst, z toho 36 míst je situováno v suterénu budov B1 – B4 a jsou koncipována jako vnitřní garážová stání a zbytek, tedy 102 míst je navrženo podél komunikací uvnitř řešeného území jako venkovní parkovací stání. Všechna tato místa budou nabídnuta budoucím vlastníkům bytových jednotek ke koupi.

Jsme přesvědčeni, že jsme vytvořili projekt, který bude pro Kroměříž významným urbanistickým prvkem, který svým způsobem změní vnitřní strukturu města. Tím, že každá bytová jednotka disponuje terasou, balkonem nebo lodžií, dále vlastním skladovým prostorem a sklepem a v neposlední řadě volbou způsobu parkování, nabízíme mimořádnou šanci na uspokojení bytových potřeb pro všechny, kdo chtějí v tak krásném městě, jako Kroměříž bezpochyby je, žít a bydlet.

Investujte do svého domova
Celý projekt představuje výstavbu 105 bytových jednotek, rozdělených do jednotlivých bloků. Součástí je i dostatečná kapacita parkovacích míst, a to jak venkovních stání, tak vnitřních garážových stání umístěných v blocích B1 – B4.
7Bytových domů
107Bytových jednotek
5Podlaží
_

Blok A2 – A1

Blok A2 – A1 představuje čtyřpodlažní budovu s ustupujícím pátým podlažím a zvýrazněným, hmotově členitým nárožím domu A2, tvořící pevnou uliční frontu souběžně s ulicí Velehradská, s plochami občanské vybavenosti v přízemí a bydlením v horních podlažích.

_

Blok B2 – B1

Bloky B2 – B1 jsou opět čtyřpodlažní objekty s ustupujícím pátým podlažím, navržené uprostřed řešeného území, které vytváří polouzavřený prostor s obslužnými komunikacemi po obvodu a s klidovým, oddychovým prostorem pro obyvatele uvnitř bloku.

_

Blok B4 – B3

Bloky B4 – B3 jsou opět čtyřpodlažní objekty s ustupujícím pátým podlažím, navržené uprostřed řešeného území, které vytváří polouzavřený prostor s obslužnými komunikacemi po obvodu a s klidovým, oddychovým prostorem pro obyvatele uvnitř bloku.

_

Blok C1

Blok C1 pak představuje bytový třípodlažní „viladům“, v němž jsou situovány tři prostorné bytové jednotky.