O projektu

Moderní rodinné bydlení
v Kroměříži.
Zahájení realizace 2021.

Bytové domy

V nabídce naleznete více jak
100 bytových jednotek rozmístěných do 7 bytových domů.

Lokalita

Naše bytové domy se nachází na ulici Velehradská, poblíž důležitých bodů občanské vybavenosti.

Prodejce

Prodej zajišťuje
Realitní kancelář KLÍČ
Prusinovského 203, Kroměříž.

_

O projektu

Projekt „Bytové domy Velehradská Kroměříž“ vznikl jako reakce na rostoucí poptávku po kvalitním, rezidenčním bydlení v Kroměříži.

Jedná se o novostavbu bytových domů, velmi citlivě situovaných v samotném centru města. Cílem bylo vytvořit v souladu s principy moderního urbanismu novou uliční a blokovou zástavbu soustředěnou kolem přilehlých komunikací, konkrétně ulic Velehradská a Purkyňova tak, aby vznikl nový městotvorný prvek, poskytující svým obyvatelům příjemné bydlení nedaleko centra města.

_

Bytové domy