tomasvalachcz

Začínáme finišovat!

Počasí našim stavbařům přeje, a tak práce pokračují velmi rychlým tempem. V současné době probíhají finální dokončovací práce na bloku B1, který je již připraven na pokládku finálních podlah, tedy vinilů. ... Zobrazit více

Stavba pokračuje v rychlém tempu!

Stavba pokračuje v rychlém tempu. I přes velmi nepříznivou situaci na trhu se stavebním materiálem a stavebnictví obecně, kdy jsme byli nuceni korigovat ceny bytových jednotek a nebytových prostor, se našim stavbařům daří držet plán a předepsaný harmonogram. ... Zobrazit více

Stavební práce pokračují + finalizace smluv

Jak jste si jiště všimli, stavební práce pokračují intenzívním tempem. Počasí nám přeje, a to je dobře! Na fotkách z bloků B1  - B4 vidíte postup prací ve druhém a třetím patře. Dále je kompletně založen blok A2 a začíná příprava armování na bloku A1. ... Zobrazit více

!!! Poslední volné byty !!!

Poslední volné byty. Aktuálně je z celkového počtu 105 bytů již 97 bytů prodáno! Proto neváhejte, k dispozici je už jen posledních 8 bytů! Více informací získáte na webu nebo  e-mailu, případně na telefonu +420 602 757 820 - Ing. Scholaster. ... Zobrazit více

Práce pokračují dle plánu

Práce dále intenzívně pokračují. S potěšením můžeme konstatovat, že práce probíhají dle stanoveného harmonogramu. Na fotkách vidíte již první patra bloků B1 a B2 a dále kompletně zaarmované a vybetonované základy bloků B3 a B4. ... Zobrazit více

Vydání Stavebního povolení A1 a A2

Dnešním dnem bylo vydáno stavební povolení na poslední část, a to bloky A 1 a A2. Děkujeme tímto Stavebnímu úřadu za spolupráci a vstřícnost. Po nabytí právní moci můžeme tedy s klienty uzavírat i budoucí smlouvy na byty v těchto blocích. ... Zobrazit více